Integritetspolicy

Senast uppdaterad: 7-okt-2023 

Gäller från: 7-okt-2023 

Denna integritetspolicy beskriver ECO Service i Stockholm AB:s, Org.nr: 559276–7692, Lavettvägen 21, 174 59 Sundbyberg, Sverige, e-post: [email protected], telefon: 076-401-0708, policy rörande insamling, användning och delning av din information när du använder vår webbplats (https://lghrenovering.se) (“Tjänsten”). Genom att använda eller få tillgång till Tjänsten samtycker du till insamling, användning och delning av din information i enlighet med denna integritetspolicy. Om du inte godkänner detta ber vi dig att inte använda eller få tillgång till Tjänsten.

Vi kan ändra denna integritetspolicy när som helst utan förvarning och kommer att publicera den reviderade policyn på Tjänsten. Den reviderade policyn träder i kraft 180 dagar från det att den reviderade policyn publiceras på Tjänsten, och din fortsatta användning av Tjänsten efter denna tid innebär att du accepterar den reviderade Integritetspolicyn. Vi rekommenderar därför att du regelbundet granskar denna sida.

  1. INFORMATION VI SAMLAR IN:

   Vi kommer att samla in och behandla följande personuppgifter om dig:

   1. Namn
   2. E-post
   3. Mobilnummer
   4. Adress
   5. Arbetsadress
  2. HUR VI ANVÄNDER DIN INFORMATION:

   Vi kommer att använda informationen vi samlar in om dig för följande ändamål:

   1. Marknadsföring / Reklam
   2. Insamling av kundfeedback
   3. Support
   4. Användar till användar-kommentarer

   Om vi avser att använda din information för något annat ändamål kommer vi att söka ditt samtycke och använda din information endast efter att ha erhållit ditt samtycke, såvida vi inte är skyldiga att göra annorlunda enligt lag.

  3. HUR VI DELAR DIN INFORMATION:

   Vi kommer inte att överföra dina personuppgifter till någon tredje part utan att inhämta ditt samtycke, förutom i begränsade fall som beskrivs nedan:

   1. Annonstjänster
   2. Marknadsföringsbyråer
   3. Analys

   Vi kräver att sådana tredje parter använder den personliga information som vi överför till dem endast för det ändamål för vilket den överfördes och inte behåller den längre än nödvändigt för att uppfylla det ändamålet.

   Vi kan också lämna ut din personliga information för följande: (1) för att följa tillämplig lag, förordning, domstolsbeslut eller annan juridisk process; (2) för att verkställa dina avtal med oss, inklusive denna Integritetspolicy; eller (3) för att svara på påståenden att din användning av Tjänsten bryter mot tredje parts rättigheter. Om Tjänsten eller vårt företag sammanslås eller förvärvas av ett annat företag kommer din information att vara en av tillgångarna som överförs till den nya ägaren.

  4. BEVARANDE AV DIN INFORMATION:

   Vi kommer att behålla din personliga information hos oss i 90 dagar till 2 år efter att användare har stängt sina konton, eller så länge vi behöver det för att uppfylla de ändamål för vilka den samlades in som beskrivs i denna Integritetspolicy. Vi kan behöva behålla viss information för längre perioder, som för arkivering/rapportering enligt tillämplig lag eller för andra legitima skäl som verkställighet av rättsliga rättigheter, bedrägeriförebyggande, etc. Återstående anonym och aggregerad information, som varken identifierar dig (direkt eller indirekt), kan lagras på obestämd tid.

  5. DINA RÄTTIGHETER:

   Beroende på tillämplig lag, kan du ha rätt att komma åt, korrigera eller radera din personliga information eller få en kopia av din personliga information, begränsa eller invända mot den aktiva bearbetningen av dina uppgifter, be oss att dela (överföra) dina personuppgifter till en annan enhet, återkalla alla samtycken du har gett oss för bearbetning av dina uppgifter, en rätt att inlägga klagomål hos en tillsynsmyndighet, och andra rättigheter som kan vara relevanta enligt tillämpliga lagar. För att utöva dessa rättigheter kan du skriva till oss på [email protected]. Vi kommer att svara på din begäran i enlighet med tillämplig lag.

Vänligen notera att om du inte tillåter oss att samla in eller bearbeta de nödvändiga personuppgifterna eller återkallar samtycke att bearbeta dem för de nödvändiga ändamålen, kan du inte få tillgång till eller använda de tjänster för vilka din information begärdes.

  1. SKYDD:

   Säkerheten för din information är viktig för oss, och vi kommer att använda rimliga säkerhetsåtgärder för att förhindra förlust, missbruk eller obehörig ändring av din information under vår kontroll. Vi kan dock inte garantera absolut säkerhet och följaktligen kan vi inte säkerställa eller garantera säkerheten för någon information du överför till oss och du gör så på egen risk.

  2. TREDJEPARTSLÄNKAR OCH ANVÄNDNING AV DIN INFORMATION:

   Vår tjänst kan innehålla länkar till andra webbplatser som inte drivs av oss. Denna Integritetspolicy adresserar inte integritetspolicyn och andra metoder för någon tredje part, inklusive någon tredje part som driver någon webbplats eller tjänst som kan vara tillgänglig via en länk i Tjänsten. Vi rekommenderar starkt att du granskar integritetspolicyn för varje webbplats du besöker. Vi har ingen kontroll över och tar inget ansvar för innehållet, integritetspolicyerna eller praxis för några tredjepartswebbplatser eller tjänster.

Google AdWords, Bing

ECO Service i Stockholm AB använder cookies från Google AdWords och Bing för att mäta och utvärdera effektiviteten i vår digitala marknadsföring.

Vi använder också Google Analytics och Google Tag Manager för att analysera användningen av våra webbsidor. Google Analytics genererar statistik och annan information om webbplatsbesök genom cookies som lagras på användarens dator. Den information som genereras i förhållande till vår webbplats används för att skapa rapporter om beteende under besök på webbplatsen. Google lagrar och använder data. Googles integritetspolicy finns på: http://www.google.com/privacypolicy.html

KLAGOANMÄLNINGAR / DATASKYDDSOMBUD:

Om du har några frågor eller funderingar om behandlingen av din information hos oss kan du e-posta vår klagomålsansvarige på Lavettvägen 21, 174 59 Sundbyberg, e-post: [email protected], telefon: 076-401-0708.